IMPLANTCARE Slovakia | Your Dental Place - Bratislava, Slovensko

Digitálny RTG prístroj

RTG vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrenia v stomatologickej ambulancii a hlavne v endodoncii

Digitálny RTG prístroj

Slúži na:

- určenie diagnózy pred endodontickým ošetrením – informuje o tvare a počte koreňových kanálikov, či sú alebo nie sú koreňové kanáliky zahnuté a v akom rozsahu
- na kontrolu správnosti mechanickej preparácie pri reendodontickom oštrení
- na kontrolu správnosti zaplnenia koreňového systému zuba
- na dlhodobú kontrolu, sledovanie úspešnosti endodontickej liečby (v polročných intervaloch)

Moderné digitálne Rtg. prístroje umožňujú zhotoviť Rtg. snímok s minimálnou dávkou žiarenia, takže sú úplne bezpečné.

ZA KVALITNÝM OŠETRENÍM UŽ NEMUSÍTE CESTOVAŤ DO ZAHRANIČIA

Naša renomovaná a celoeurópsky známa rakúska klinika IMPLANTCARE, v spolupráci s Centrom mikroskopickej endodoncie otvorila v Bratislave svoju pobočku.
IMPLANTCARE Slovakia!

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozrieť naše služby