IMPLANTCARE Slovakia | Your Dental Place - Bratislava, Slovensko

Cenník služieb

Materiály, používané v našej praxi patria k tým najkvalitnejším na trhu, čo sa odzrkadľuje na spokojnosti našich pacientov, ktorí k nám prichádzajú vždy radi a s úsmevom na tvári.

Cenník stomatologických výkonov platný od 1.1.2016

 

V našej ambulancii používame nadštandardné materiály a postupy, neustále sa snažíme robiť svoju prácu na najvyššej kvalitatívnej úrovni, investujeme nemalé prostriedky do vzdelávania v súlade s najnovšími poznatkami v našom odbore. Na našich pacientov máme čas a neuspokojujeme sa s čiastkovými a kompromisnými riešeniami. Našich pacientov ošetrujeme tak, ako by sme si želali byť ošetrení my. Ak preferujete kvalitu, tak ste na správnom mieste.

 

1 Vstupná prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia, fotoprotokol) 25 €
2 Preventívna prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia, fotodokumentácia) 20 €
3 Konzultácia 20 €
4 Kontrola 9 €
5 Preventívna prehliadka v rámci dentálnej hygieny 0 €
6 Implantologická konzultácia  90 €
7 Príplatok za ošetrenie mimo ordinačného času/Prednostné ošetrenie 32 €
8 Skúška vitality zubov 7 €
9 Koferdam 13 €
10 Anestéza mandibulárna 20 €
11 Anestéza slizničná 6 €
12 Anestéza injekčná 13 €
13 Anestéza intraligamentárna 19 €
14 Rtg. vyšetrenie intraoral 10 €
15 Panoramatický Rtg. 30 €
16 CBCT Rtg. vyšetrenie 100 €
17 Primárne endodontické ošetrenie 50 €
18 Endo. 1. koreň. kanál 80 €
19 Endo. 2. koreň. kanál 130 €
20 Endo. 3-4. koreň. kanál 180 €
21 Reendo. 1. koreň. kanál 100 €
22 Reendo. ďalší koreň. k. 80 €
23 Zaplnenie koreň. kanál I 70 €
24 Zaplnenie koreň. kanál II 120 €
25 Oprava perforácie MTA 100 €
26 Odstr. zalomeného inštr. 100 €
27 Dočasná plomba (coltosol) 13 €
28 Pečatenie fisúr   1 zub 22 €
29 Odstránenie amalgámovej plomby 20 €
30 Fotokompozitná výplň biela front. úsek vysokoestetická  95 €
31 Fotokompozitná výplň biela front. úsek jednoduchá 65 €
32 Fotokompozitná výplň distálny úsek jednoduchá 37 €
33 Fotokompozitná výplň distálny úsek stredná náročnosť 48 €
34 Fotokompozitná výplň distálny úsek komplikovaná 58 €
35 Skloionomerna plomba 60 €
36 Celková rekonštrukcia korunky zuba 120 €
37 Sklenený čáp 38 €
38 Dentálna hygiena (odstranenie zubneho kamena ultrazvukom) 40 €
39 Pieskovanie (Air Flow) 25 €
40 Leštenie a fluoridácia zubov 4 €
41 Kontrolné vyšetrenie-Recall /odstránenie ZK+povlakov (druhá a ďalšia návšteva)  30 €
42 Parodontologické čistenie chrupu   1 sexant 35 €
43 Ambulantné bielenie zubov 179 €
44 Komplexné bielenie zubov (ambulantné+domáce) 299 €
45 Bezkovová estetická korunka - distálny úsek 385 €
46 Bezkovová estetická korunka - frontálny úsek - vysokoestetická 445 €
47 Adhezívny mostík (s dostavbou chýbajúceho zuba) 350 €
48 Skeletová protéza so zásuvným spojom 810 €
49 Hybridná protéza 390 €
50 Príprava zuba pred protetickým ošetrením 20 €
51 Odtlačky na fixnú protetiku 1 ks  30 €
52 Odtlačky na študijný model 20 €
53 Odtlačky na dočasné korunky 19 €
54 študijný model chrupu /výroba v laboratóriu/      35 €
55 Wax-up model 1 zubu /výroba v laboratóriu/ 35 €
56 Sadrový model chrupu / výroba v laboratóriu/ 35 €
57 Dlahy (bielenie, fluoridacia, proti buxizmu) 50 €
58 Fixná dlaha chrupu  1 zub 42 €
59 Dočasná živicová korunka 33 €
60 CAD/CAM - dočasná korunka 85 €
61 Fazetovaná korunka keramicka    385 €
62 Kovokeramická korunka 200 €
63 Kovokeramická  korunka na implantát 250 €
64 Zirkónová korunka na implantát 400 €
65 Fixácia korunky 21 €
66 Sňatie fixnej protetetickej  prace 30 €
67 Celková snímateľná zubná / Čiastočná snímateľná zubná náhrada 290 €
68 Individuálna lyžica 20 €
69 Intraorálna incizia 30 €
70 Ošetrenie zuba pri prerezávaní 37 €
71 Extrakcia dočasného  Zuba  32 €
72 Extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa 38 €
73 Extrakcia viackoreňového zuba 70 €
74 Chirurgická extrakcia zuba/koreňa 90 €
75 Komplikovaná extrakcia /plánovaný chirurgický zákrok/ extrakcia zubov múdrosti 150 €
76 Resekcia hrotu korená  zuba 250 €
77 Gingivektómia 36 €
78 Kostná augmentácia 300 €
79 Krycia membrána 200 €
80 Zavedenie implantátu Megagen 700 €
81 Chirurgické odkrytie implantátu 50 €
82 Hojovacia čiapočka 100 €
83 Nadstavba na implantát (Abutment)  200 €
84 Sinus lift 450 €
85 Wasmundova plastika 100 €
86 Sutura extrakčnej rany 20 €
87 Vybratie stehov 8 €
88 Kontrola po chirurgickom  zákroku 20 €
89 Kyretáž paradontalneho . vačku 50 €
90 Komplikovane  ošetrenie doplatok 70 €

 

ZA KVALITNÝM OŠETRENÍM UŽ NEMUSÍTE CESTOVAŤ DO ZAHRANIČIA

Naša renomovaná a celoeurópsky známa rakúska klinika IMPLANTCARE, v spolupráci s Centrom mikroskopickej endodoncie otvorila v Bratislave svoju pobočku.
IMPLANTCARE Slovakia!

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozrieť naše služby